1,5 milliós fizetés. Havonta. Kőszegen.

Miközben az átlagpolgár (és az internet népe) azzal van elfoglalva, hogy hogyan segítsen a szokatlanul hideg téli időjárás miatt embertársainak (mára ismét -15 fokot jósolnak), Kőszeg város vezetői az év első bizottsági ülésének első két napirendi pontja során a polgármester és az alpolgármester fizetésemeléséről tárgyaltak.

Amennyiben a többség elfogadja (miért ne tenné?), úgy Huber László polgármester illetménye és költségtérítése havi 802.700.- Ft, az alpolgármesteré pedig 680.810.- Ft lesz. Ezen kívül járna még fejenként évi 200 000 Ft cafetéria-juttatás is.

Tényleg jobban élünk Kőszegen mind négy éve. (?)

A kép illusztráció.

 

 

***

UPDATE

 1. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosultak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) azon rendelkezései melyek az önkormányzati tisztségviselők (polgármesterek, alpolgármesterek, közgyűlési elnökök és alelnökök) díjazásának rendszerét tartalmazzák.Az Mötv. módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény a korábbi szabályozással ellentétben a polgármester illetményét lakosságszám alapján már nem a helyettes államtitkári illetményhez, hanem az államtitkári illetményhez igazítja, amely a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ában meghatározottak alapján alapilletményből – mely a köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz 463.800.- Ft. – , illetménykiegészítésből – mely az alapilletmény 50%-a, azaz 231.900.- Ft. – , és vezetői illetménypótlékból – mely az alapilletmény 65%-a, azaz 301.470.- Ft. – áll.
  A polgármester illetménye a 10.001 feletti lakosságszámú település esetében az államtitkári illetmény – 997.170.- Ft. –  70%-a, azaz 698.000.- Ft.
  A főállású alpolgármester illetményét – változatlanul – a Képviselő-testület állapítja meg, a polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben.
  Básthy Béla főállású alpolgármester illetménye a 225/2014. (XII.18.) képviselő-testületi határozattal, 2015. január 1. napjától a polgármester illetménye 80%-ában került megállapításra.
  Amennyiben a Képviselő-testület a továbbiakban is a 80% mellett dönt, úgy a hatályos törvényi rendelkezések alapján megállapított polgármesteri illetményt alapul véve az alpolgármester illetménye 2017. január 1. napjától 558.400.- Ft lesz.
  A szabályozás a tekintetben nem változott, hogy mind a főállású polgármester, mind a főállású alpolgármester illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre jogosult.
  Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
  Az előterjesztést Kőszeg Város Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta.

  Forrás: Itt és itt                         🙂