Akár 75 %-al csökkenhet a helyi adód

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény lehetőséget ad a zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő ingyenes átvezetésére. 2016. évben ezért kb. 170 ingatlan lett művelés alól kivett terület. A kivonás miatt ezen ingatlanok többsége telekadó köteles ingatlanná vált.

A hatályos önkormányzati rendelet értelmében minden külterületen – ideértve a zártkertet is – fekvő ingatlan esetén az adó mértéke 1500 m2-ig 50 Ft/m2/év, 1500 m2 felett pedig 10 Ft/m2/év, amennyiben az ingatlanon nem áll 30 m2-nél nagyobb épület. A rendelkezésre álló adatok alapján a Kőszegen zártkerti művelési alól kivett ingatlanok nagysága átlagosan 2070 m2. Egy ekkora telek után, ha nem jár adókedvezmény, évente 80.700 Ft telekadót kellene fizetni.

 

A ma elfogadott rendelet szerint a kedvezmények köre került pontosításra, illetve bővítésre az alábbiak szerint:

  1. 50% kedvezményben részesül, amennyiben az adóköteles ingatlan külterületen – ideértve a zártkertet is – fekvő telek,
  2. 50% kedvezményben részesül, amennyiben az adóköteles ingatlan a Helyi Építési Szabályzat alapján üdülőterületen fekvő telek (függetlenül attól, hogy külterület vagy belterület),
  3. 50% kedvezményben részesül, amennyiben a tulajdonát képező belterületen fekvő telek köz- vagy magánúton gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg vagy a megközelítésére szolgáló köz- vagy magánúton az elektromos és az ivóvízvezeték nincs kiépítve,
  4. Az 1. ponton túl a kedvezménnyel csökkentett adóból további 50% kedvezményben részesül, amennyiben a tulajdonát képező külterületen – ideértve a zártkertet is – fekvő telek köz- vagy magánúton gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg vagy a megközelítésére szolgáló köz- vagy magánúton az elektromos és az ivóvízvezeték nincs kiépítve (kivéve üdülőterület). Ez a kedvezmény – jogszabály szerkesztési szempontokat figyelembe véve – az egyébként fizetendő adó 75%-ában lett meghatározva.
  5. További módosítás, hogy a kedvezmény akkor is jár, ha a magánszemély adóalanynak több telekadó hatálya alá eső ingatlana van.

 

A rendelet pontos és teljes szövegét megtalálod Kőszeg város honlapján, kérdés esetén tájékozódj ügyfélfogadási időben a városházán.