Alakuló ülés – ki lesz az új alpolgármester?

Kőszeg Város Képviselő-testülete 2014-2019

A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választásokon megválasztott polgármester, települési önkormányzati képviselők ünnepélyes eskütételére, valamint
a kőszegi képviselő-testület alakuló ülésére 2019. október 28-án (hétfőn) 16 órai kezdettel a Jurisics-vár lovagtermében kerül sor. Viszonylag hosszú bejegyzés lesz, ám mindennapi életünkre lesz hatása, így érdemes végigböngészni.

Az alakuló ülés a megszokott koreográfia szerint zajlik majd: a képviselők majd a polgármester eskütétele nyitja a napirendi pontok sorát. Kötelező elem a polgármester és a leendő alpolgármester fizetésének megállapítása. Mivel ezeket magasabb rendű jogszabály szabályozza, így a képviselőknek ebben a kérdéskörben nincs mérlegelési joga.

Ezt követően az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát tervezi módosítani Básthy Béla polgármester úr. Változik a város ünnepi pecsétnyomója. “Az önkormányzat ünnepi bélyegzője – pecsétnyomója – kör alakú, közepén Kőszeg város címere látható az angyalokkal, feliratát pedig „Kőszeg Város 1328” képezi.” Személy szerint nekem jobban tetszik az új felirat mint a furán hosszú Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi felirat.

A következő módosításért ÖT évig küzdöttem, ugyanis minden egyes testületi ülés elején 40-45 percet a polgármester által papírból felolvasott beszámolóval töltöttünk. Ennek úgy tűnik vége. A beszámoló eddig írásban KIADHATÓ volt, most azonban írásban KELL kiadni az ülés megkezdéséig. (Egyben örülök, hogy Béla első kezdeményezései észszerűsítik a munkát).

Nem lesz több hiányzás: bizottsági ülésről történő hiányzás esetén az adott hónapra eső tiszteletdíjának 20 %-kal, képviselő-testületi ülésről történő hiányzás esetén az adott hónapra eső tiszteletdíjának 40 %-kal csökkentett összege illeti meg. Amennyiben a jogosult két egymást követő hónapban hiányzik az ülésekről, az adott hónapokra eső tiszteletdíjának összege annak 50%-ától 100 %-áig terjedő mértékben csökkenthető.

Alpolgármester: A képviselő-testület 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Eddig 1 fő főállású alpolgármesterre volt lehetősége a testületnek. Ez el is hessegeti azt a városi mendemondát, miszerint Huber László volt polgármester külsős alpolgármesterként térne vissza a húsosfazék közelébe. Az előterjesztés szerint a képviselő-testület tagjai közül kell választani alpolgármestert – név azonban még nem szerepel itt, így továbbra is lehet tippelni az alpolgi személyére. Én hármuk közül választanék: Sas Norbert (felkészült közgazdász, pénzügyi szakember); Kiss Péter vagy a két új hölgy tag közül az egyik.

Sok apró, ámbár hasznos módosítás mellett változik a bizottságok összetétele. A korábbi 4+3 fő helyett 5+4 fő lesz Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tagjainak valamit a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjainak száma. A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tagjainak száma nem változik, marad 4+3 fő.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai közül kikerül városfejlesztő vállalkozásban való részvétel valamint a lakáshoz jutás támogatása. A munkaterv nem fogja tartalmazni a jövőben a közmeghallgatás témáját és annak időpontját. Törlésre kerül miszerint a határozatok naprakész nyilvántartásáért a jegyző a felelős (ki lesz felelőse?).

Hatályát veszti az SZMSZ 16. § (1) bekezdés e) pontja és (3) bekezdése. Ez arról szólt, hogy a nyilvános ülés anyagát Kőszeg város hivatalos honlapján a (2) bekezdés szerint közzé kell tenni. Ezentúl tehát csak a képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak kell az ülés anyagát megküldeni, legkésőbb az ülés megkezdése előtt négy nappal.

Szintén kikerül a következő rész a rendeletből: Tanácskozási jog nélkül meg kell hívni a helyi írott és elektronikus, valamint a megyei sajtó képviselőjét.

Változnak a felszólalások típusai is. Eddig a napirendhez kapcsolódó kérdés és hozzászólás VAGY kérdés VAGY személyes megjegyzés VAGY közérdekű bejelentés, javaslat, kérdés volt a választék. Az új rendeletből törlik a kérdés pontot.

Elfogadás után már nem kell megküldeni majd a rendeleteket a képviselőknek, az érintett szervezeteknek és intézményeknek.

Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározása kikerül a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság hatáskör leírásából.

A következő önszerveződő közösségek, civil szervezetek és egyesületek, melyeket tevékenységi körük szerinti napirend tárgyalásakor tanácskozási joggal a képviselő-testület ülésére meg kellett hívni. Mivel ezt a részt törölni kívánják az SZMSZ-ből, így az Országos Polgárőr Szövetség Kőszegi Egyesülete, Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete, Irottkő Natúrparkért Egyesület, Kőszegi Sportegyesület, Kőszegi Sporthorgász Egyesület, Kőszegi Testvérvárosi Egyesület képviselőinek nem kell megjelenniük.

Egy biztos: már ebből az egy előterjesztésből kiderül, hogy Básthy Béla felkészülten vág neki a következő öt évnek. Úgy gondolom, hogy mind a hivatal munkatársainak, mind a képviselő testület tagjainak fel kell kötnie a gatyáját, ha fel akarják venni Bélával a tempót.

Fentiek a koszeg.hu-n megjelent előterjesztés javaslatok. Azok szövege, tartalma a képviselő-testület ülésén változhatnak. A bejegyzés célja a jelenlegi és az előterjesztésben szereplő különbségek bemutatása. Nem tükrözi továbbá Kőszeg Város Önkormányzata vagy annak bármilyen szerve nézőpontját.

Borítókép: Kőszeg Város Képviselő-testülete 2014-2019