Előbb mint a sánta kutyát

Dr. Zalán Gábor jegyző megbízásából Dr. Nagy Edina aljegyző 2015. július 15-én írt leveléből részletek:

A Minisztérium Kőszeg Város Önkormányzatát a pályázat benyújtásáról, beérkezéséről nem értesítette.

A pályázat kiírója és a pályázó Önkormányzat között a pályázattal kapcsolatos levelezés nem történt sem papír alapon, sem elektronikus formában.

A pályázat beadásáról szóló írásos tájékoztató az ügyiratban nem lelhető fel.

(pályázati díj) Befizetést igazoló bizonylattal a Hivatal nem rendelkezik, ilyen kifizetés az Önkormányzat részéről nem történt. A pályázati díj befizetéséről külön megállapodást nem fogadott el a képviselő-testület.

A pályázat anyaga a 294/2014 számú ügyiratban található, iktatása nem történt meg. A pályázat beadásáról szóló írásos tájékoztató az ügyiratban nem lelehető fel.

A pályázat benyújtásakor hatályos pályázati kiírás és kapcsolódó dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre.

Az Ön által kért hiányzó illetve hiányos mellékletek, függelékek másolatát nem tudom Önnek csatolni, mivel nem áll rendelkezésünkre.