Botrány Kőszegen! Hűtlen kezelésben érintett a polgármester?

Kőszeg Város Önkormányzata felhatalmazása alapján Huber Làszló polgármester írta alá azt a vállalkozási szerződést, amely alapján a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt.-nek kellett elkészíteni és beadni az ipari park címért kiírt pályázatot. A vállalt ipari park fejlesztési koncepciónak tartalmaznia kellett volna a fejlesztési terven kívül több dokumentációt is, ezeket azonban az önkormányzat többszöri kérésünk ellenére sem tudta bemutatni. A munkát a vállalkozó határidőre és magas minőségben elkészítette – legalábbis a fideszes városvezető aláírta a teljesítési igazolást és elrendelte a szerződés szerint járó összeg kifizetését. Mielőtt bagatell összegre gondolnánk: 5.048.250.- Ft-ról illetve 1.587.500.- Ft-ról van szó!

Összesen 6,6 millió forint!

Egy lakás árát fizette ki szerintünk Huber Làszló utasítására a hivatal, úgy, hogy a pályázat bár állítólag elkészült, azt a szerződésben foglaltak ellenére NEM nyújtották be a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.

A képviselő-testület két bizottsága is tárgyalta az ügyet, ahol jegyző úr kérdésemre mindkét alkalommal megerősítette, hogy nincs tudomása a pályázat beadásáról. (2014. január 30-ig kellett beadni a pályázatot, 2015. júniusában derül ki, hogy be sincs adva…) Ez elég érdekesen hangzik, hiszen jegyző úr a 2014. február 27-i ülésen a képviselő testület az alábbi jelentést adta, amit a testület el is fogadott: “A 196/2013. (XII. 19.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület a Kőszegi Ipari Park fejlesztése érdekében a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. stratégiai partnerségét, együttműködési ajánlatát valamint megbízta a Kőszegi Ipari Park cím pályázati dokumentációjának és a Kőszegi Ipari parkban megvalósítandó Vállalkozói Inkubátorház koncepció tervének elkészítésével. A határozatra jelenti Ujvári Csaba, hogy a szerződés megkötésre, a pályázat benyújtásra került.” (nahát, két egymásnak ellent mondó információ ugyan arról az ügyről, ugyan attól a személytől)

Egy kormányhatározat szerint az Ipari Park Tanácsról értékeli és véleményezi a beadott ipari park pályázatokat. A tanács honlapja szerint legutóbbi, 2015. március 9-i ülésén azonban nem szerepelt a kőszegi Jurisics ipari park benyújtott pályázata.

Az ügyet még tovább árnyalja az, hogy a testület elé került anyag alapján Kőszeg nem is lett volna jogosult megszerezni az Ipari Park címet, mivel nem teljesültek az ehhez szükséges nélkülözhetetlen alapfeltételek. Magyarul: ha be is adták volna a pályázatot, akkor se lett volna meg a minimális 100 fős meglévő foglalkoztatotti létszám a tervezett ipari park területén. A 2015. június 25-i testületi anyag ipari parkról szóló melléklete csúsztat: a tervezett ipari park területén működő nagyvállalat csatlakozna az ipari parkhoz, ha előszerződést kötne vele az önkormányzat és tájékoztatná őt a rá váró kötelezettségekről.

Fentiek alapján Plechl Tibor képviselőtársammal úgy gondoltuk, hogy ez kimeríti a hűtlen kezelés tényét, így 2015. június 19-én ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk a rendőrségen.

A rendőrség elrendelte a nyomozást!

Szerintünk költségvetési csalás, hűtlen kezelés, költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása is felmerülhet – ennek bizonyítása a  nyomozóhatóság feladata, így jelenleg ismeretlen tettes ellen nyomoznak.

Érdekes: kérésem ellenére sem kaptam meg még az Önkormányzattól a beadott ipari park pályázat hiteles, jegyző által aláírt másolatát, illetve a nyilatkozatot arról, hogy ezen dokumentumok eredeti példányukban hiánytalanul rendelkezésre állnak Kőszeg Város Önkormányzatánál. Szintén hiányolom a két bizottsági ülés jegyzőkönyvét (frissítés: a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét 2015. június 23-án e-mailben megkaptam, másnap a városfejlesztési bizottságét is, és 2015. június 29-én jegyző úr is átadta a kért dokumentumokat.).

A képviselő-testület határozata egyértelműen fogalmaz: akkor fizetünk, ha a vállalkozó beadta a pályázatot. Nem adta be, mégis utasította Huber László a hivatalt a fizetésre. Remélhetőleg, polgármester úr nem hárítja át a felelősséget a betegszabadságon lévő pályázati ügyintézőre vagy a hivatali apparátusra, hiszen a testület döntésének értelmében a dokumentumot a polgármesternek kellett aláírnia és neki kellett igazolnia a teljesítést, miután meggyőződött arról, hogy az valóban megtörtént.

Polgármester úr! Válaszoljon : Hol a pénz? Beadta a pályázatot vagy csak fizetett érte? Vállalja a felelősséget?

 

Forrásaink, amik alapján a feljelentést megtettük:

297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az ipari parkokról

Feljelentés ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés tárgyában

Feljelentés átvétele

Ipari park dokumentáció 1. (hiányos)

Ipari park dokumentáció 2. (hiányos)

Az ipari park megállapodást Kőszeg Város Önkormányzata 2013. december 19-i ülésén szavazta meg, a 196/2013 (XII.19.) határozatával.

Az ülésről készült jegyzőkönyv: 148-24/2013

Kőszeg Ipari Park vállalkozói szerződés dokumentációra elfogadott

Vállalkozási szerződés ipari park cím 1.

Vállalkozási szerződés ipari park cím 2.

Vállalkozási szerződés ipari park cím 3.

Vállalkozási szerződés ipari park cím 4.

Teljesítés igazolás – ipari park

Számla – Ipari Park

 

Kőszegi Ipari Park vállalkozói inkubátorház szerződés elfogadott

Vállalkozási szerződés – Inkubátorház 1.

Vállalkozási szerződés – Inkubátorház 2.

Teljesítés igazolás – Inkubátor Ház

Számla – Inkubátorház

 

A pénzügyi bizottság 2015. június 18-i jegyzőkönyvének kivonata

A városfejlesztési bizottság 2015. június 17-i jegyzőkönyve

 

2014. február 27-i jelentés lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről (196/2013 döntés)

Jegyzőkönyv: 2014. február 27-én a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéseket és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselők kérdés, megjegyzés nélkül, 10-10 igen szavazattal fogadják el. (lásd az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámoló és az első napirendi pont tárgyalása között)

 

Közérdekű adatkérés: NGM 2012-2013-2014 évekre vonatkozó, a minisztérium hivatalos lapjában megjelent ipari park cím elnyerésére irányuló pályázati felhívások megküldése

Közérdekű adatkérés a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari és Építésgazdasági Főosztályvezető-helyetteséhez

Közérdekű adatkérés: Vas Népe levél

Közérdekű adatkérés: Kőszeg Város Önkormányzata által beadott IPC-2014 pályázat pályázati felhívását, a kapcsolódó útmutatóval és űrlapokkal együtt. Kérem továbbá, hogy elektronikus másolatban legyen szíves megküldeni a pályázó által a Nemzetgazdasági Minisztérium felé fizetett pályázati díj befizetését és beérkezését igazoló dokumentumok

Közérdekű adatkérés Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez

Közérdekű adatkérés Kőszeg város jegyzője – Plechl Tibor

 

Válasz Dr. Zalán Gábor jegyző úr által átadott dokumentumokra – 2015. június 30.

 

Fenti dokumentumokat minden esetben Kőszeg Város Önkormányzata munkatársa adta ki őket kérésünkre. Blogbejegyzésünk nem vádol senkit – csak az általunk ismert és kapott információk alapján jött létre.