Így alalkul az idei vagyonhasznosítási terv

Városüzemeltetési mb. osztályvezető az alábbiakról tájékoztatta a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottságot.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tételenként az alábbi táblázatban foglalt összegeket irányozta elő:

Előirányzat Ténylegesen befolyt összeg
Vagyonhasznosításból származó bevétel (egyéb ingatlanok) 67.248.000 6.908.900
Lakások értékesítése egy összegben 20.000.000 11.210.000
Lakástámogatás 3.498.000 3.526.411
Lakástörlesztés 8.218.000 3.738.563