Így kaphatsz ingyen területet a várostól

Kőszeg Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi egy majd 5000 m2-es ingatlan az egészségház mellett.

A Vasi Jégkorongért Alapítvány 2012. évben kérelmet nyújtott be, melyben egy többfunkciós jégkorong- és görhoki pálya megvalósításának, üzemeltetésének szándékát rögzítette, s ehhez kérte a tulajdonos hozzájárulását, elvi támogatását. A képviselő testület örömmel vette az ötletet, így ingyenes használatba adta a területet. Az eredeti szerződés 2014.06.20. napján jött létre amelyet 2015.07.28-án, majd 2016.01.28-án módosítottak, majd végül 2016.09.07. napján megszűnt.

Inenntől lesz szép a sztori.

2016. szeptemberében feltűnik az Unicum Kft. akinek a tulajdonosa ugyan az az úriember aki korábban a jégkorong alapítványt is képviselte. Mivel az alapítvány a többszöri módosítás ellenére sem valósította meg a beruházást, így egy vállalkozás lépett a helyére. Az Unicum Kft. szerződésben vállalta, hogy 2017. március 31-ig jogerős használatbavételi és működési engedélyt szerez és megkezdi az építmény folyamatos napi üzemeltetését.  Nem történt meg.

Részlet a szerőzdésből: “Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a ráépítő a létesítmény üzemeltetését a rögzített határidőben nem kezdi me és a határidő módosításában a tulajdonossal nem állapodtak meg, akkor jelen szerződésben biztosított használati jog további jognyilatkozat nélkül megszűnik. A társaság köteles az ingatlant a tulajdonos birtokába visszabocsátani….

A legutolsó rendes testületi ülésen rákérdeztem az ügy állására. Elhangzott: módosítási igény nem került a határidőig a testület elé.

Jelenleg tehát a vállalkozás jogcím nélkül használ városi területet,

a városvezetés pedig nem tett semmit a 19 napja jogellenesen fennálló állapot megszüntetésére.

Érkezett viszont egy dátum nélküli levél a cégtől, melyet 2017. április 3-án iktattak és ahol a a várost arról tájékoztatja az ügyvezető, hogy “Új időpontot nem szeretne meghatározni“.

Az új megállapodás-tervezet – amit valószínűleg átver a Fideszes többség a testületen – további határidőkedvezményt ad a cégnek: most 2017. november 11. lenne a határidő. Ami a legszebb:

egy nem kőszegi vállalkozónak adna a fideszes többségű testület 4987 m2 városi területet 2031. szeptemberéig ingyenes használatba, amely ráadásul további öt évvel meghosszabbítható.

Tehát miközben a kőszegi vállalkozók terheit folyamatosan növeli a vezetés (lásd építményadó emelés) addig teljesen ismeretlen, eddig csak ígérgető cégek ingyen juthatnak területhez.

 

A teljes, bizottság – majd valószínűleg testület elé kerülő – anyag megtalálható itt.