Kőszeg város népegészségügyi helyzete

Dr. Gyánó Gabriella járási tisztifőorvos számolt be a város 2016-os népegészségügyi helyzetéről, melyet az alábbiakban én is közreadok.

 

Kőszeg város népegészségügyi helyzetét statisztikai adatokkal, elemzésekkel illetve szakmai tevékenységünk alapján, szakterületi bontásban mutatjuk be.

Demográfia:

Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről készített tájékoztatóban a 2016. évre vonatkozó népmozgalmi és halálozási adatokat közöljük. Az elkészített számításoknál a 2017. január 1-én érvényes lakónépességi adatokat vettük figyelembe. A grafikonok, ábrák elkészítéséhez minden felhasznált adatot a Központi Statisztikai Hivatal bocsátotta a rendelkezésünkre.

Kőszeg város lakossága 2017. január 1-én 11747 fő volt. A vizsgált adatok alapján a lakosságszámban szignifikáns változás nem észlelhető.

Az élveszületések száma az előző évekhez képest emelkedést mutat. A halálozások száma az elmúlt évekhez képest csökkent. Összességében elmondható, hogy a természetes szaporodás negatív előjelű, azaz demográfiai helyzetet továbbra is a fogyás jellemzi.

A város népességét nem és életkor szerint a korfa mutatja. A korfa ún. urna alakú, mely az elöregedő, fogyó népességre jellemző. Az elmúlt évekhez hasonlóan látható 55 éves kor felett a női lakosság magasabb száma, mely 65 éves kor felett még kifejezettebbé válik, összefüggésben a nők magasabb várható átlagos élettartamával. Kőszeg város népesség struktúrájára is az öregedés jellemző. Az adatok alapján látható, hogy emelkedik az öregedési index, mely a 65 év feletti lakosság arányát mutatja a 15 év alattiakhoz viszonyítva.

Nem fertőző betegségek epidemiológiája

 

A 2016. évi haláloki struktúrát vizsgálva megállapítható, hogy mindkét nemben a keringési betegségek foglalják el a vezető helyet (nők: 49%, férfiak 38%).  Ennek fő okai az idült ischaemiás szívbetegségek, heveny szívizom elhalás, magasvérnyomás, agyi infarktus, érelmeszesedés.  Második helyen nőknél és a férfiaknál is a daganatos betegségek okozta halálozás áll (nők: 27%, férfiak 31%). A daganatos megbetegedések okozta halálozás vezető oka mindkét nemben a hörgő és a tüdő valamint a vastagbél rosszindulatú daganatai.

A haláloki struktúra a Vas megyei és az országos adatokhoz viszonyítva közel azonos.

Az adatvédelmi szabályok betartása miatt a 3 alatti esetszámok nem közölhetőek, ezért e halálozások összevontan kerülnek feltüntetésre.

 

JÁRVÁNYÜGY

Szerteágazó feladatainkat a gyakran változó jogszabályok előírásainak és az OTH irányadó munkatervi szempontjainak figyelembevételével végeztük. A gyors reagálás elsőrendű feladat a járványügyi munkakörben. A járványügyi feladatok ellátása rendkívül összetett, szerteágazó tevékenységet foglal magába. Ezek közül legfontosabbak: a fertőző megbetegedések kivizsgálása, fertőző forrás felkutatása, intézkedések a járvány, illetve fertőzés továbbterjedésének megakadályozására.

Feladataink közé tartozik a védőoltások szervezése, végrehajtásának ellenőrzése is. Egészségügyi és szociális intézmények tervbírálata, műszaki átadásokon, üzembe helyezéseken való részvétel, illetve hozzájárulás megadása, az engedélyezett orvosi rendelők ellenőrzése, sterilizáló berendezések vizsgálatának folyamatos megszervezése, egészségügyi felvilágosítás végzése is.  Az egészségügyi alapellátással közösen végzett felvilágosító és ellenőrző munkánk eredményeként Kőszeg város járványügyi helyzetét évek óta kedvezőnek tartjuk.

Kőszeg város orvosi körzetei 2016. évben összesen 124 fertőző megbetegedést jelentettek, ami a 2015. évi esetszámhoz képest közel kétszeresére nőtt (2015-ban 75 fő), melyet a megemelkedett Varicella (Bárányhimlő) esetszámok okoztak.  A megbetegedések közel 20 %-át (26 fő) az enterális (bélfertőzéses) megbetegedések adták.

Légúti megbetegedést 2016-ban 88 esetben diagnosztizáltak, melyek nagy része Varicella (bárányhimlő) volt. Bárányhimlő ellen a magyar védőoltási rendszerben nincs bevezetve kötelező védőoltás, csak választható egyéni megítélés szerint.

 

2016-os évben 3 új Lyme-kór megbetegedést észleltek, az előző évhez hasonlóan.

Leptosprosis, Meningitis serosa, Legionellosis, Tularémia megbetegedések 2016-ban nem fordult elő Kőszeg városában.

Az összes beteg (124 fő) közül 25 fő részesült kórházi ellátásban. Őket a Vas Megyei Markusovszky Kórház Infectológiai osztályán ápolták.

Kőszegen 2016. évben közösséget, intézményt érintő enterális járvány egy óvodában fordult elő, 39 óvodás és 1 fő dajka betegedett meg. Kórházba 5 gyermek került. A jellemző tünet a hányás volt, illetve hasmenés is előfordult. A székletvizsgálati eredmények 3 fő gyermeknél Calici vírus pozitivitást mutattak.

 

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül járványos gyermekbénulás, torokgyík, szamárköhögés, rózsahimlő, kanyaró 2016. évben sem fordult elő Kőszeg városban.  Az említett betegségek ellen Magyarországon kötelező és nagyon jó hatásfokú a védőoltás. Kőszeg oltókörzeteiben továbbra nagyon jó az oltási fegyelem. Ennek köszönhetően 99% körüli az átoltási százalék. Kőszeg városban 2016. évben egy esetben fordult elő kötelező védőoltás beadatásának megtagadása, egy a 6. osztályban kötelező MMR (Mumpsz, Morboilli, Rubeola) és dTap (Difreria-tetanusz-sejtmentespertussis) védőoltás esetén. A szülők ellen a Járási Hivatalnál szabálysértési eljárást kezdeményeztünk.

Folytatódott a 7. osztályos lány tanulók részére a Humán Papillomavírus elleni oltás. A védőoltás Cervarix oltóanyaggal történt. Az iskola-egészségügyi szolgálat részéről kötelező volt felajánlani a védőoltást a lánytanulók részére, és a szülők önkéntes alapon dönthették el, hogy beoltatják-e gyermeküket. A 68 lány tanuló közül 57 gyermek szülei igényelték (83,8%) az önkéntes HPV elleni védőoltást. A védőoltás első részletét októberben, a második részletét 2017. április hónapban kapták meg. Az oltások megkezdése, illetve a szülői nyilatkozatok megtétele előtt a szülők, gondviselők részére tisztifőorvosi tájékoztató levelet, és felvilágosító anyagok kiosztására került sor.

Influenza elleni oltóanyagok az elmúlt évben is rendelkezésre álltak, amelyekhez a krónikus betegségben szenvedők, az idősek és az egészségügyi és szociális dolgozók ingyen juthattak hozzá. A 2016. évben a hagyományos influenza elleni oltóanyag (3Fluart) került kiadásra. Kőszeg város felnőtt házi- és házi gyermekorvosai 801 főt oltottak be, ami az előző évhez képest jelentősen csökkent (2015-ben 858 fő részesült oltásban). A 6-36 hónapos korosztálynak is rendelkezésre állt az influenza elleni gyermek oltóanyag (Vaxigrip), melyből egy alkalommal sem igényeltek a kőszegi lakosok a 3 év alatti krónikus beteg gyermekeik részére.2016-ban Kőszegen közösségi influenzajárvány nem volt.

Kőszeg városban 2016. évben 1 új Koch pozitív TBC-s megbetegedés került felismerésre.

Jelentős a veszettségre gyanús sérülésekkel kapcsolatos járványügyi tevékenység is. Az elmúlt évben a háziorvosok és a Baleseti Szakrendelés 8 fő sérülését, kontaktusát jelentették, melyeket 6 fő esetében kutyák, egy személy esetében macskák, egy személy esetében pele harapása okozta. A veszettségre gyanús, oltatlan, nem megfigyelhető állat esetén a sérülteket védőoltásban részesítették. Veszettség ellen 2016-ban 2 fő kapott védőoltást.

Az orvosi rendelőkben a sterilizáló készülékek mikrobiológiai (sterilizáló) hatásfokvizsgálatát félévente elvégeztettük a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától kapott tesztekkel a város egészségügyi szolgáltatóinál. 2016-ban minden készülék mikrobiológiai hatásfok vizsgálata megfelelt az előírásoknak.

A tetvességre irányuló szűrővizsgálatokat az illetékes védőnők, iskolaorvosok a gyermekvédelmi, oktatási intézményekben rendszeresen elvégezték, melyekről havonta jelentést küldtek. Osztályunk a szociálisan rászorulók részére ingyen biztosította a tetűirtószert.

 

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

A feladatköreinket meghatározó törvény értelmében Hatóságunk engedélyezi és ellenőrzi az egészségügyi tevékenységet végzők működését, felügyeletet gyakorol a város egészségügyi alapellátása felett. Az igényeknek megfelelően adtunk ki új működési engedélyeket a magánszférában, helyszínen is vizsgáljuk a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételek meglétét, közegészségügyi szempontok érvényesülését.

Kőszeg város területén az alapellátási feladatokat 2016. évben is 4 felnőtt háziorvos és 2 fő házi gyermekorvos látta el, vállalkozóként, területi ellátási kötelezettséggel. A 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben a praxisjog (működtetési jog) jogosultja változott. A 3. sz. felnőtt körzetben dolgozó háziorvos halála miatt megüresedett praxisban új háziorvos kezdte meg tevékenységét.

A felnőtt háziorvosok közül 2 fő látott el foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenységet is. A fogászati alapellátást 2, míg az iskolafogászati ellátást 3 fogorvos végezte társas vállalkozás formájában.

Az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatokat – helyettesítéssel – továbbra is a lukácsházi házi gyermekorvos látta el a városban.

A területi, iskolai védőnői szolgálat, valamint az iskolaorvosi ellátás esetében, Kőszeg városban az egészségügyi szolgáltató megváltozott. Kőszeg Város és Térsége Társulása helyett a feladatokat a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vette át.

A házi gyermekorvosi, háziorvosi rendelőkben, valamint a gyógyszertárakban üzemeltetett sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfokvizsgálata 2016. év folyamán félévente megtörtént.

A házi és házi gyermekorvosi praxisok, a fogászati alapellátás, valamint a védőnői szolgálat személyi és szakmai feltételei biztosítottak.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait az alapellátásban dolgozó szolgáltatók betartották.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási tevékenységről szóló – többször módosított 4/2000. (II. 25.) Eü. M. rendelet határozza meg a praxisok számára a feladatkört, a rendelés időtartamát, a személyi feltételeket, a minőségbiztosítás feladatainak végzését és a kötelezően alkalmazandó szakdolgozó végzettségét, feladatait.

Az alapellátásban résztvevő szakdolgozók szakmai irányítását a városi vezető ápolónő látja el. A szakdolgozók a vállalkozó orvos alkalmazottjaként dolgoznak, kivéve az iskolaorvosi ellátásban, valamint a körzeti és az iskolavédőnői szolgálatban foglalkoztatottakat. Az ápolók rendelkeznek a jogszabályban előírt képesítéssel.

 

ÁPOLÁS SZAKFELÜGYELET

Kőszeg város területén 2 házi gyermekorvosi praxis a gyermek, 4 háziorvosi praxis a felnőtt lakosságot látja el.

Dr Bakács Ákos (Kőszeg) praxisát Dr. Hang Dóra vette át, új körzeti ápoló kolléganővel együtt.

A házi/gyermek-orvos tevékenységét a körzeti ápolónővel/asszisztenssel együtt végzi, a szakmai munkát a háziorvos irányítja, ellenőrzi.

A felnőtt háziorvosok közül 2 fő végzett foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenységet is. A fogászati alapellátásban 2 fogorvos dolgozott. Az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi alapellátási feladatot helyettesítéssel látják el. A 18 éven aluli gyermekek ellátásában 4 fő körzeti, valamint 2 fő iskolavédőnő is részt vett.

Szociális ellátásban 2016. évben Kőszegen 7 szociális ellátás ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése történt (Evangélikus Szeretetotthon, Vas Megyei Időskorúak Intézete két telephelye és a Szociális Gondozási Központhoz tartozó bentlakásos, nappali és hajléktalan ellátás). A szociális ellátásban továbbra is tapasztalható tendencia, hogy az intézmények férőhelyszáma és az igénybe vétel iránti kérelmek száma között nagy a különbség, a szakdolgozói létszám a határon van, a szociális ellátásokra a lakosság részéről egyre több igény merül/ne fel.

A szakdolgozók területünkön zajló kötelező szakmacsoportos és szabadon válaszható továbbképzési lehetőségekről e-mailen tájékoztatást rendszeresen megkapták. Működési kártyájuk megújításával kapcsolatban telefonos és személyes szaktanácsadás történt.

Intézetünkhöz az alapellátás szakdolgozóinak munkájával kapcsolatosan 2016. évben Kőszeg város lakosaitól panaszbejelentés nem érkezett.

 

TELEPÜLÉS- ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY

Vízhigiéne:

A lakosság egészségi állapotát a szolgáltatott ivóvíz minősége jelentősen befolyásolja, Kőszegen a közműves ivóvízellátás biztosított. Az ivóvízellátó rendszert a VASIVÍZ ZRT üzemelteti.

A vízmű kutak sérülékeny vízbázisnak minősülnek, kijelölésre került a belső, a külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőterületük. A vízbázis monitoring rendszere talajvízfigyelő kutakkal (10 db) kiépített.

Kőszeg város napi vízigényét (1900-2000 m3) 2016-ban kettő víztermelő telep biztosította (Kőszeg, Rőti-völgy, Perenyei vízműtelep). A Rőti-völgyi vízműtelep kútjaiból kitermelt vizet vastalanítják, és biztonsági fertőtlenítést is alkalmaznak.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2012. július 30-án kelt XVIII-R-088/00553-19/2012. iktatószámú határozatával – a külső védőterületen történő szennyvíz szikkasztások miatt fellépő vízjárvány veszély elhárítása érdekében – 2012. szeptember 15-től a József-forrás és a 3. számú Kövi-dűlői nagyátmérőjű ásott kút közcélú vízfelhasználását megtiltotta. A tiltó rendelkezés 2016 évben is hatályban volt.

 A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 39-2/11/2013. számú és a 36800/3/2015. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása értelmében a kitermelhető vízmennyiség mindkét kút vonatkozásában 0/m3/év. A kutak a hálózatról leválasztásra kerültek.

Kőszeg –József forrás és a Kövi dűlői III. számú nagyátmérőjű ásott kút közüzemi ivóvízellátásba történő visszakapcsolását kérte 2016-ban Kőszeg Város Polgármestere, de a Népegészségügyi Főosztály nem engedélyezte, figyelembe véve, hogy a külső védőterület beépítésre került, így nem biztosítható a védőterületen folytatott tevékenység ellenőrzése, korlátozása. Javasolták a két kút vizének ipari vízként történő hasznosítását.

A minőségellenőrző vizsgálatokat az üzemeltető a jóváhagyott mintavételi ütemterv alapján végzi, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eredményeket negyedéves gyakorisággal megküldik hatóságunknak. Az üzemeltetői vizsgálatok és a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által elvégeztetett hatósági vizsgálatok eredményei alapján a szolgáltatott víz minősége 2016 évben megfelelő volt.

A Rőti-völgyi vízmű telep vízkezelési technológiája elavult, a korszerűsítésével, vagy a Szombathelyi ivóvízbázisra történő csatlakozással lenne megoldható a biztonságos vízellátás.  A megfelelő vízellátást 2016 év nagy részében is a Szombathely-Perenyei vízbázisról biztosították. További megoldandó probléma, hogy a Perenye – Kőszeg távvezeték esetleges csőtörése esetén a város napokig víz nélkül maradhat, ezért szükséges lenne biztonsági távvezeték kiépítése is. Ezzel kapcsolatosan is történt kedvező változás, az Északi gépháztól egy fő-nyomóvezeték már kiépítésre került 2016-ban.

 

Források

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 2015 évben több forrás-foglalás felújítását is elvégezte vízjogi létesítési engedély alapján. 2016 március hónapban helyszíni ellenőrzést tartottunk és hatósági vízmintavétel is megtörtént Kőszeg, Hétforrás, Hörmann –forrás, Mohás-kút forrás, Sáros-forrás, Őz-kút forrás vonatkozásában, Szénsavas kút nem üzemelt, A Ciklámen  – forrás pedig nem volt mintázható (nem volt vízkifolyás). A laborvizsgálati eredmények alapján a vízminőség a Hétforrás és a Mohás-kút kivételével minden forrást érintően mikrobiológiai szempontból kifogásolt lett. Vízminőség javító intézkedéseket tettünk, a forrásfoglalások kitisztítását, fertőtlenítését és vizsgálatismétlést írtunk elő, illetőleg a megfelelő vízminőség igazolásáig a területeken a „Nem ivóvíz” felirat kihelyezését határoztuk meg.

  

  1. Talajhigiéne

A talaj egészségügyi jelentőségének változó megítélésében szerepet játszik az, hogy hatása nem érvényesül olyan közvetlenül, mint az ivóvíz vagy az élelmiszer esetében. A talaj betegségek terjesztője lehet (bélférgesség, sebfertőzések), a benne lévő makro- és mikroelemek kioldódás következtében az ivóvízbe jutva járványt vagy mérgezést idézhetnek elő. Az sem elhanyagolható, hogy a talajon keresztül milyen anyagok szívódnak fel a növényekbe, mivel azok a táplálékláncba bejutva szintén hatással vannak az emberi szervezetre. A talajfelszín pora légmozgás hatására levegőszennyezést okoz.

Közegészségügyi szempontból nagyon fontos feladatunk a keletkező hulladékok gyűjtésének, ártalmatlanításának rendszeres ellenőrzése.

A talajhigiénés egységeket a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 3. sz. melléklete szerint tartjuk nyilván.

A nyilvántartott hulladéklerakó, hulladékudvar, komposztáló telepek ellenőrzését Kőszeg városban 2016 évben is maradéktalanul elvégeztük.

A keletkező kommunális szilárd hulladékok megfelelő elhelyezése Kőszeg, Csepregi út 1. szám alatti a Kőszeg-hegyaljai Regionális Kommunális Hulladéklerakón biztosított, amelyet a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltet. A telep körülkerített, műszaki védelemmel ellátott, monitoring rendszer kiépített.

A hulladékszállítási gyakoriság a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM. számú rendelet előírásainak megfelelt, Kőszegen lehetőség van a heti kétszeri szállítás igénybevételére, lomtalanítást évente egyszer végeznek ingyenesen. A telepet elhagyó gépjárművek nem szennyezik a közutakat, kerékfertőtlenítő rendelkezésre áll. Rovar- és rágcsálóirtást rendszeresen végeztetnek.

A hulladéklerakó telephelyen működő hulladékudvarban a lakosság által ingyenesen elhelyezhetők 240 l mennyiségig nem veszélyes hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém, elektronikai hulladék, bio-hulladék) és veszélyes hulladékok (elemek, akkumulátorok, fáradt olaj, használt étolaj, olajos rongy, vegyszermaradékok), amelyek külön elhelyezése, továbbértékesítése következtében is jelentősen csökken a lerakóra kerülő hulladék mennyisége.

A városban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma nem változott, a papír, műanyag PET palack, fehér és színes üveg elkülönített gyűjtésére 20 db gyűjtőpont üzemel – a ráhordási távolság 300 m.

A szelektív hulladékgyűjtésében viszont jelentős előrelépést tettek a házhoz menő rendszer kialakításával. 2013. szeptember 1-től 110 l-es sárga színű műanyag zsákokat bocsátottak a lakosság rendelkezésére, amelyben vegyesen elhelyezhető papírhulladék (élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai) fémhulladék (sörös, üdítős alumínium dobozok, konzervdobozok), műanyag hulladék (tisztítószerek flakonjai, kozmetikai szerek flakonjai, üdítős és ásványvizes palackok), italos kartondobozok (tejes, gyümölcsleveket tartalmazó többrétegű kartondoboz tisztán és lapítva).

A közszolgáltató az érintetteket írásos tájékoztatók formájában, illetve lakossági fórumokon informálta. Az iskolákban is osztottak zsákokat, hogy a gyerekek által is továbbítsák a lakosság felé az új lehetőséget.

Az inert hulladéktároló és feldolgozó telepen jelentős mennyiségű építési törmeléket dolgoznak fel egy mobil aprító és feldolgozó berendezéssel, a kezelt inert hulladékot útalapba, területek feltöltésére használják fel. A beszállított inert hulladék egy részét a hulladéklerakó takarásához felhasználják.

A hulladéklerakó telep területén lehetőség van az állati tetemek gyűjtésére, amelyre elkülönítetten 1 db ATEV-től bérelt 770 l-es konténer áll rendelkezésre, elszállítását az ATEV végzi.

Komposztáló telep: a zöldhulladék komposztálás GORE-TEX technológiával történik, ellenőrzött körülmények között, szaghatást nem okoz. A komposztot bevizsgálás, minősítés hiányában a parkfenntartásban hasznosítják, illetőleg a rekultívált területre, valamint a működő hulladéklerakóra kerül takarás céljából.

Kőszeg városban keletkező szennyvíz elvezetése és Kőszeg – Szombathely Regionális szennyvíztisztító telepen történő tisztítása nagyobb részt megoldott.

A szennyvízcsatornával még nem rendelkező területeken szorgalmazni kell a közműhálózat kiépítését, mert a települési folyékony hulladék nem zárt szennyvízgyűjtő aknákban történő gyűjtése, és a szippantott szennyvíz nem megfelelő elhelyezése környezetszennyező.

 

Közfürdők

 

Dr. Nagy László EGYMI (Kőszeg, Kiss J. u. 31.) tanuszodája Kőszeg város és a környező települések úszásoktatáson részt vevő diákjainak és a sportolni váró felnőtteknek ad helyet.

Az uszoda hatósági ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy a vizesblokkok zuhanyzói elhasználódtak, a szerelvények kopottak, rozsdásak, szellőző elemei szintén. A sátortető borítás hibája miatt az épület beázik.  A gépházba a felesleges selejtezésre váró használaton kívüli eszközök, bútorok elszállítása nem történt meg.

Az üzemeltető által vett önellenőrző vízvizsgálatok eredményei 50%-ban lettek kifogásoltak. Közrejátszott ebben a szombathelyi Fedett uszoda bezárása, ahonnan úszásoktatásra váró csoportok és a sportoló felnőttek is jelentős számban látogatták a tanuszodát, annak kapacitását jelentős mértékben kihasználva.

Az augusztusi leállás idején a vizesblokkokat felújították, burkolatcserére, szerelvények, armatúrák cseréjére került sor. Megtörtént a tanmedence új vegyszerelemző, adagoló berendezésének a beszerzése, a sátortető megjavítása.

Az Írottkő Hotel közfürdőjének üzemeltetésével kapcsolatosan közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel. A pezsgőfürdő önellenőrző vizsgálata megfelelő minősítésű lett.

2016-ban létesült egy apartmanban új közfürdő (pezsgőfürdő). Hatóságunk által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján működik, rendszeres vízvizsgálat mellett.

 

Temetők

A városban két üzemelő temető van a Temető u. 30. sz. alatt és a Kőszegfalvi úton, tulajdonosuk és fenntartójuk Kőszeg Város Önkormányzata (Kőszeg, Jurisics tér 8.).

Üzemeltetésüket a Vas Megyei Temetkezési Kft. (9700 Szombathely, Ferenczy I. u. 1.) szerződés alapján végzi.

2016-ban a Kőszegi Járási Hivatallal közösen végeztünk ellenőrzést a temetőkben.

Kőszeg, Temető utcai temetőben a ravatalozásra használt kápolna épület állaga nagyon leromlott, a tetőszerkezet teljes felújítását elvégezték ugyan, de a falfelületek – szigetelés hiányában – 2 m magasságig vizesek, a penészesek voltak. A penészes vakolatot az épület belső részében 2014. március hónapban leverték, azóta szellőztetik, műszaki felülvizsgálatot követően terveznek majd beavatkozást. A 2016. szeptember 22-én megtartott szemlekor a penészesedés a téglán még nagyobb felületen volt észlelhető.

A másik épületnél pedig csak külső ravatalozásra van lehetőség, az épületen belül egyik helyiség kellékraktár, a másikban a koporsóhűtők vannak elhelyezve. A falfelületek itt is vizesek, penészesek, vakolathiányosak voltak. 2014. június hónapban elvégezték az épület tetőzetének teljes felújítását, a helyiségek padozatát könnyen tisztítható fertőtleníthető greslappal burkolták, a falfelületek vonatkozásában vakolatjavítást és festést végeztek, az ajtókat is újramázolták. Az épületet kívülről is újrafestették. Szigetelési munkák elvégzésére itt sem került sor, így az eredmény nem tartós, a 2015. évi szemlekor a raktárhelyiség falfelületén már újra penészesedés volt észlelhető, amely a 2016. évi ellenőrzés időpontjára fokozódott.

A temetőben a jogszabályban megállapított 65 %-os temetési hely kihasználást már jóval meghaladták, új sírhely kijelölésére minimális a lehetőség, csak hamvak elhelyezése és rátemetés, megváltott kettős sírhelybe történő mellétemetkezés lehetséges.

Fenti megállapítások ellenére 2016 évben sírnyitási engedélyt hivatalunktól egy esetben sem kértek!

Tekintettel arra, hogy a meglévő temető bővítése gyakorlatilag nem lehetséges, új temető mielőbbi létesítését tartjuk szükségesnek.

Az új temető kialakításával kapcsolatosan tervegyeztetést már több alkalommal tartottunk a tervezővel, de az építési engedélyezés ügyében előrelépés ismereteink szerint nem történt.

A hulladékgyűjtés módja ebben a temetőben szintén kifogásolt, aljzattal nem rendelkező dróthálós tárolók vannak a temető területén kihelyezve, amely egyrészt esztétikailag sem elfogadható, de a tárolókból a hulladék szét is szóródik. A hulladékok rakodását és elszállítását nem a közszolgáltató, hanem a saját dolgozóik végzik, saját gépjárművel.

Zárt, lehetőség szerint a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtők, illetve konténer kihelyezését tartanánk szükségesnek.

Illemhely használati lehetőség ugyan biztosított, de szigetelési hiányosságok miatt a helyiségek falfelületei vakolathiányosak, vizesek, penészesek, salétromosak.

 

A Kőszegfalvi úti temetőben a ravatalozó szintén egy kápolna épület, külső ravatalozásra csak jó időben alkalmas, mivel fedett előtere nincs. Halott-hűtési lehetőség helyben nem biztosított, de a Temető utcai köztemetőben ez megoldott, csak a temetés előtt szállítják ki ide az elhunytakat. Illemhely használati lehetőséggel továbbra sem rendelkeznek. A Kőszegi Járási Hivatal végzésben hívta fel a tulajdonost és az üzemeltetőt, hogy 2017. augusztus 31-ig biztosítsanak illemhelyet a temetőben.

Nyilvános illemhelyek

Az idegenforgalmi szempontból frekventált városban összesen 4 db nyilvános illemhely van, a Kossuth Lajos utcai és a Károly Róbert téri konténer WC csoport, a 2011-ben a Táncsics Mihály utcában főképpen a játszótér és a szabadtéri sportpályát használók részére létesült építményben kialakított illemhelyek, valamint az Aradi vértanúk Parkjában 2013-ban elhelyezett konténerben kialakított 1 db akadálymentes illemhely. Ellenőrzésük az elmúlt évben is maradéktalanul megtörtént, a feltárt kisebb hiányosságokat az üzemeltető határidőre pótolta.

A Táncsics Mihály utcai illemhely nyitva-tartásával kapcsolatosan több probléma merült fel (vandalizmus, idegen személyek ott tartózkodása), ezért ezek megoldásáig átmenetileg a lezárás mellett döntettek. Közegészségügyi szempontból szorgalmaztuk az illemhely rendbetételét és a további üzemeltetésének biztosítását. 

Szálláshelyek

A kereskedelmi szálláshelyek ellenőrzése során üzemelést akadályozó közegészségügyi kifogás nem merült fel.

Rendezvény

A 2016. évben megrendezett zenés, táncos rendezvények (pld. „JELMEZES FÚVÓS FARSANGI BÁL”, „Ezrek fújják ezerrel” Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó) rendezvénytartási engedélyezési eljárásában részt vettünk, a helyszíni szemléken a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó követelményeket vizsgáltuk. Szakhatósági állásfoglalásunkat minden esetben megadtuk.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak teljesítését rendszeresen vizsgáltuk kereskedelmi és vendéglátó egységekben, kereskedelmi szálláshelyeken, vasútállomáson és megállókban, játszótéren. Hatósági ellenőrzéseink során nem tapasztaltunk jogsértő magatartást.

Építési ügyek

Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 16. szám) Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 16-18. szám 1215. hrsz. alatti rendház kiala

kításának építési engedélyezésében működtünk közre.

Kőszegi Evangélikus Egyházközség (9730 Kőszeg, Zrínyi u. 6.), mint építtető kérelmére a Kőszeg, Várkör 1736. hrsz. alatti ingatlanon harangtorony átépítésének zajlott engedélyezési eljárása.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a Kőszeg, Chernel u. 10. 1839 hrsz. alatti ingatlant érintő Festetich-palota rekonstrukciója I. ütemének építési engedélyezési eljárás ügyében közegészségügyi szakkérdések vizsgálatára érkezett megkeresés hatóságunkhoz, a rekonstrukcióhoz kikötésekkel hozzájárultunk.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérelmére a Kőszeg, Chernel u. 18. 1834 hrsz. alatti ingatlant érintő Művészetek Háza átalakítás és felújítás I. ütemének építési engedélyezési eljárása ügyében közegészségügyi szakkérdések vizsgálatára érkezett megkeresés, hozzájárulásunkat kikötésekkel megadtuk.

 

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGY

Kőszeg város területén lévő gyermekjóléti alapellátásokat biztosító egységek és gyermekvédelmi szakellátások, otthont nyújtó létesítmények, valamint oktatási intézmények működésével kapcsolatosan végeztünk közegészségügyi ellenőrzéseket 2016. évben.

 

Táborok

2016. évben Kőszeg város területére hét táborszervező jelentette be hivatalunkhoz tábor szervezési szándékát. Egy szombathelyi iskola bentlakásos tábort szervezett a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kőszeg, Árpád téri kollégiumában. A bejelentett 6 napközis tábor munkaterv szerinti ellenőrzése megtörtént. A táborokban összesen 339 fő gyermek szervezett foglalkoztatása történt.

Panaszbejelentés

A Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg, Kiss J. u. 31. szám alatti épületének padlásterében elszaporodott galambok és ürülékük eltávolításának problémája miatt kértünk intézkedést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületétől.

Kollégiumok

A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Kőszeg, Zrínyi M. u. 2.) 2015 évi ellenőrzésekor tapasztalt kifogásolt körülményeket a fenntartó Evangélikus Egyház megszüntette, a hiányosságokat orvosolta.

Gyermekotthon

A Kőszeg, Kiss J. u. 31. sz. alatt a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Terület Gyermekvédelmi Szakszolgálat telephelyeként működő fiú gyermekotthon ellenőrzésekor tapasztaltak alapján az évek óta kifogásolt vizesblokk WC és zuhanyzó helyiségek teljes körű felújítása megtörtént. Sor került a padozat, a falburkolat cseréjére, új zuhanyállások, kézmosók kialakítására, új szerelvények felszerelésére és nyílászáró cserére. A helyiségek új világítótesteket kaptak. A szobákban felújítási munkálatok nem történtek, időszerű lenne a parketta padozat felújítás, illetve a falfelületek tisztasági festése és a bútorzatok cseréje. A leány gyermekotthoni rész vizesblokkjainak kifogásoltsága továbbra is fenn áll.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.), kérelmére Kőszeg, Kiss J. u. 31. szám alatt meglévő épületben kialakítandó 30 férőhelyes (csoportonként 10 fős) különleges gyermekotthon terveit véleményeztük.

 

ÉLELMEZÉS ÉS TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY

Az új közétkeztetési rendelet (37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet) 2015.szeptember 1-től hatályba lépett előírásait folyamatosan ellenőriztük. Az általános hiányosságok a rendeletben előírtak betartásával kapcsolatban a következők voltak:

– korcsoportonként receptúrák hiánya

– receptúra és nyersanyag kiszabat nem egyezett

– nyersanyag-kiszabati ív hiányosságai: a nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolása

-receptúrák kidolgozásánál a nyersanyag-kiszabati előírásban foglaltak figyelembe vételének hiánya,

– étlapokon valamennyi étkezés só tartalmának feltüntetése

– naponta háromszori étkeztetés szolgáltatása esetén biztosítandó zöldség és gabona alapú élelmiszerekre vonatkozó előírások

– tea hozzáadott cukortartalma a nyersanyag kiszabati előírásoknak nem felelt meg

napi 3x-i étkezetés szolgáltatás esetén egy főre 3 liter tej vagy ennek megfelelő kalcium tartalmú tejtermék biztosítása még hiányos

– a közétkeztetés keretében szolgáltatott ételek só tartalmára az előírt korcsoportra vonatkozó érték betartása

– tíz élelmezési napra felhasznált élelmiszerek, élelmiszercsoportok meghatározott gyakoriságának betartása

 

A használt tápanyagszámító programok adatbázisa a legtöbb helyen hiányosan volt még feltöltve, a gyártóktól a tápérték jelöléssel el nem látott élelmiszerekről a gyártói nyilatkozatot nem tudták beszerezni.

A jogszabályban előírtak betartásának utóellenőrzése megtörtént a közétkeztetők által benyújtott dokumentációk alapján.

A Vasi Fogadó Kft által működtetett konyhaüzemben (Kőszeg, Várkör 44) a 4-6 éves korosztályra (napi 3xi érkezés) és a 15-18-éves korosztályra (egész napos ellátás) vonatkozóan a rendelkezésünkre álló étlapok adattartalma alapján vizsgálatuk a rendelet előírásainak betartását. Az étlapok tartalma nem felelt meg a rendeleti előírásoknak, ugyanis minden étkezés só tartalma nem volt feltüntetve. A naponta biztosítandó élelmiszerek tekintetében a tej vagy tejtermék napi gyakoriságának megfeleltek, de a mennyiséget kalkulálva a nyersanyag kiszabati előírások alapján mind az egész napos étkeztetés, mind pedig a napi háromszori étkeztetés keretében kevés volt a tej-tejtermékből származó kalcium bevitel. Az ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert továbbá, hogy diétás étkeztetést is biztosítanak, köztük gluténmentes diétát. Utóbbi adagszáma jelenleg 5, az elkészítésük a főzőtérben, időben elkülönítve történik. A tevékenység nem volt leszabályozva. Az üzemeltető figyelmét felhívtuk a jogszabályban előírtak betartására.

A közétkeztetéssel kapcsolatos munkaterv szerinti laboratóriumi vizsgálatokat monitoring terv alapján végeztük:

 Általános iskolai napi háromszori étkeztetés egy napjának vizsgálatára a 7-10 éves korosztályra vonatkozóan egy esetben került sor mintavétellel egybe kötve. A mintavétel a nátrium tartalom kimutatásra irányult. Mind a tápanyagszámítás, mind pedig a laborvizsgálat tekintetében megfelelt a közétkeztetési rendelet előírásainak.

Diétás étkeztetést biztosít a Vasi Fogadó Kft által üzemeltett főzőkonyha (Kőszeg, Várkör).

A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részéről történt megkeresésre a Kőszeg Gondozási Központ ELAMEN Zrt által működtetett konyha által biztosított szociális étkeztetés megfelelt a vizsgált szempontoknak.

A beérkezett panaszok közül a Szászun Örmény Kft által, a Kőszeg, Fő tér 3. sz. alatt működő KárszKebab vendéglátó egység előtti közterület takarítottságával, állattartással (macska) és illemhely hiányával kapcsolatos beadvány került kivizsgálásra, melynek során helyszíni ellenőrzést végeztünk, szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Élelmiszer eredetű megbetegedés Kőszegen nem fordult elő.

         

KÉMIAI BIZTONSÁG

Kőszeg város kémiai biztonsági helyzete a tárgyévben lényegesen nem változott, nagyobb mennyiségben veszélyes vegyi anyagot és keveréket forgalmazó és felhasználó egységgel nem bővült. Vegyi anyag/keverék gyártóüzem nincs a területen.

Hatósági megelőző tevékenységünk során 2 egység használatba vételére került sor (gépjárműjavító műhely és építőanyag raktár) itt is érvényesítettünk a kémiai biztonsági előírásokat.

Az új kereskedelmi egységek működési engedély lebonyolításában minden esetben a Polgármesteri Hivatalon keresztül közreműködtünk a szakhatósági állásfoglalásunk megadásával. A tárgyévben egy új vegyi anyag/keverék (tisztítószer) forgalmazó nyitott meg.

Telephely bejelentés során egy ipari tevékenység vizsgálatára került sor (raktározás), kifogás nem merült fel

A kiemelt munkatervünk alapján elvégzett ellenőrzések során kirívó hiányosságot nem tapasztaltunk, kémiai terhelési bírság kiszabására nem került sor.

Egy kereskedelmi egység esetben kellett intézkedni a kémiai biztonsági hiányosságok felszámolására, és a termék forgalmazója szerint illetékes társhatóságunk megkeresésére volt szükség a nem megfelelő termék miatt. Ekkor kiemelt munkatervi feladatunkhoz tartozóan vizsgáltuk a mosószerkapszulák forgalmazásának kémiai biztonsági megfelelését és egy „multi” kereskedelmi cégben nem megfelelően címkézett feliratozott termék miatt került sor az intézkedésre.

A munkatervi feladatunk során speciális biocid tulajdonságokkal rendelkező készítményeget/termékeket vizsgáltunk (termék mely, olyan hatóanyagot tartalmaz, mely különböző élőszervezetek elpusztítására. gátlására szolgál pl. irtószer). A városban kifogásolt terméket nem találtunk.

EU-s megkeresésre 3 riasztási esetben kerestünk más tagállam laboratóriumában vizsgált és kifogásolt, egészségre ártalmas, veszélyes termékeket. A riasztás 2016 évben fittnes kesztyű és műanyag játék (határérték feletti lágyító tartalom miatt) valamint gyermek ujjfesték (határérték feletti ólomtartalom miatt) történt. Kőszegen ellenőrzésünk során tiltott terméket nem találtunk.

A kémiai biztonsági szabályozás bonyolult és folyamatosan változik, ez komoly nehézséget jelent a még jogkövető vállalkozónak is.

Panasz/közérdekű beadvány vegyi anyaggal kapcsolatban nem érkezett.

Dohányzás ellenőrzése: akció ellenőrzést tartottunk a buszmegállókban, de kifogás nem merült fel, a dohányzás előírásait betartották.

Tudomásunk szerint a szakterülethez kapcsolódóan havária és rendkívüli esemény a Kőszeg város területen nem volt.

Összességében a Város kémiai biztonsági helyzete megfelelő volt.

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Kőszeg város területén élők zavartalan védőnői ellátását 7 védőnői körzetbe szervezve biztosítottuk a 2016-os évben. Munkáltatójuk a Kőszegi Szociális Gondozási Központ.

A 49/2004.(V. 21.) ESZCSM rendelet értelmében a várandós anyák és születéstől az általános iskolába kerülésig a gyermekek a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnőkhöz tartoznak. Ezt a munkát 4 védőnő végzi. Kőszeg város négy területi védőnői körzetének szerves részét képezi Kőszegfalva városrészen kívül Horvátzsidány, Kiszsidány, Olmód és Peresznye községek.

A 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról értelmében a 6-18 év közötti gyermekek iskola védőnői ellátását pedig, a 3 iskolavédőnő körzetben, jelenleg 2 védőnő végezi. A harmadik iskola védőnői körzet, ami a Dr. Nagy László EGYMI-ben működik jelenleg üres. Az itt tanulók védőnői ellátása helyettesítéssel van megoldva.

A területi és iskola védőnők 2015-ben új Egészségházba költöztek. A 2 éves tapasztalat azt mutatja, hogy a nyári kánikulában a védőnői tanácsadók nagyon melegek. Mindemellett fontos kiemelni, hogy a védőnők sokkal jobb körülmények között dolgoznak, a lakosság pedig magasabb szintű ellátást kap az új Egészségházban.

 

Területi védőnői ellátás:

A 2016-os évben a területi védőnői körzetekben változás nem volt. A területi védőnők ellátási területe az utóbbi 4 évben nem változott, körzet átszervezés nem történt. Jelenleg a védőnők korszerű feltételek között, a mai kor követelményeinek megfelelő körülmények között dolgoznak a védőnők és kerül sor a lakosság ellátására. A védőnői tanácsadó tárgyi minimum feltételei rendben vannak, hiányosság nincs. Személyi változások a 2016-os évben nem történtek. Területi védőnői munkát végez Pálóczi Ildikó, Müller Szilvia, Farkas Viktória és Auer Helga védőnők. A területi védőnők feladata többek között a családlátogatások végzése és az önálló védőnői tanácsadás megtartása. A várandós gondozásban probléma nem volt. Titkolt várandósság, otthonszülés nem történt. Kiskorú és fiatalkorú várandós nem volt. A 2016-os évben 103 élve születést regisztráltak a védőnők, ami az előző évihez képest csökkenést mutat. Az önálló védőnői tanácsadások forgalma lényeges változást nem mutat. A védőnők 2009. óta végeznek a jogszabálynak megfelelően védőnői szűréseket, 1, 3, 6 hós 1, 2, 3, 4, 5, 6 éves korban. Az év során egy éves kort betöltött csecsemők 29,6 %-a kapott kizárólag anyatejet hat hónapos koráig. Az előző évi adatokhoz képest ez a táplálási mód csökkenést mutat. A csecsemők 32,9 %-a egy éves kora után is kapott anyatejet, ami az előző évihez képest emelkedést mutat. Kőszeg városa minden évben így a 2016-os esztendőben is megtartja az Anyatej Világnapja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényt. A fenti adatok alapján úgy gondolom, hogy magas szakmai színvonalú területi védőnői ellátás zajlik Kőszeg városban. Eszközfejlesztés nem történt. A területi védőnői ellátás személyi feltételei biztosítottak voltak, és a tárgyi feltételei is megfelelőek.

 

Iskola védőnői ellátás

A város oktatási intézményeiben tanuló 6-18 éves diákok védőnői ellátását a központi helyen lévő iskolaorvosi rendelőben két védőnő, egy iskolaorvos segítségével látta el. A kitűnően felszerelt rendelőben előre egyeztetett időpontokban folyamatosan zajlik a több mint 2000 diák iskola-egészségügyi ellátása.

A városban a sajátos nevelési igényű diákok oktatását a Dr. Nagy László EGYMI látja el. Az itt tanuló kőszegi, és a környező településekről bejáró, valamint az intézmény falai között lakó sajátos nevelési igényű diákok iskolavédőnői ellátását egy védőnő végezte, saját munkája mellett helyettesítéssel. Ezen diákok védőnői ellátása speciális és összetett feladat.

Az oktatási intézményekben a Népegészségügyi Program keretén belül évek óta kiemelt feladat az ötödik osztályos diákok ismereteinek bővítése az egészséges táplálkozás alapjaival kapcsolatban. A hatodik osztályos tanulók a dohányzás káros hatásaival, az első cigarettára gyújtás és a rászokás megelőzésével kapcsolatos tudnivalókkal foglalkoztak, a védőnők segítségével. Az iskolai dolgozóinak javaslatára és a diákok igényeit figyelembe véve folyamatos és magas szintű egészségfejlesztési munkát végeznek a védőnők. Az itt tanuló diákok rendszeresen részt vesznek és sikereket érnek el a kistérségi csecsemőgondozási versenyeken.

A védőnők az iskolai feladatok során elvégzik a kötelező szűrővizsgálatokat, segítik és szervezik az orvosi vizsgálatokat. Tisztasági vizsgálatokat végeznek. Visszatérő tetvességi probléma nincs. Az iskolai kampányoltásokat szervezik és segítik az oltás során az orvos munkáját, végzik az ehhez kapcsolódó adminisztrációt. Oltásmegtagadó, és oltási hiány nincs.

Az általános iskolások körében a magas kiszűrt esetek okai a következők: egyrészt a gyermekek fele jut csak el a szakorvosi ellátásra. A másik rész az új kiszűrésekből adódik Aki nem jut el szakorvoshoz, őt a védőnő 2 év múlva az esedékes szűrés után ismét elküldi.

Az egészségnevelési munka és az önálló védőnői szűrővizsgálatok mellett a védőnők önálló védőnői fogadóórát is tartanak az iskolás korosztálynak. Itt lehetőség van a tanulóknak négyszemközti beszélgetésre a védőnővel, illetve a kiszűrt gyermekek szakorvosi leleteinek a bemutatása és megbeszélése itt történik.

Az iskola védőnői ellátás tárgyi feltételei megfelelőek. Személyi változások a 2016-s évben nem voltak.

Az iskola-egészségügyi ellátásban is kiemelkedő védőnői munka zajlik. A védőnők folyamatosan képzik magukat, sokoldalúak, és kiváló munkát végeznek. Az oktatási intézményekkel a kapcsolatuk nagyon jó, és minden napos.

 

CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT

(Dr. Gyánó Gabriella járási tisztifőorvos, osztályvezető, Gerencsér Marianna CSVSZ védőnő)

A Családvédelmi Szolgálat feladatait Szombathelyen egy főállású védőnő látja el, 2015 február 15-től.

A tanácsadáson a terhesség-megszakítást mérlegelő várandós anyáknak két alkalommal kell részt venni. Az első, úgynevezett ”A” tanácsadáson meghallgatásra, megnyugtatásra, támogatásra, információra számíthatnak, annak érdekében, hogy a válsághelyzet megoldására milyen pszichés, orvosi, szociális és egyéb támogatást kaphatnak. Nyugodt körülmények között átgondolhatják a helyzetet, a válságot előidéző tényezőket, és azok megoldásainak lehetőségeit. Tájékoztatást kapnak a támogatást nyújtó állami és civil szervezetekről, a rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és a gyermekek után járó ellátásokról, valamint az örökbeadás lehetőségéről. Az első tanácsadáson anonim módon is részt vehet a kérelmező, a lakcíme nem szerepel a nyilvántartásban, ezért nem tudjuk milyen arányban voltak az első tanácsadáson kőszegiek.

A második „B” tanácsadásra három nap múlva kerül sor. A kérelmező itt megerősíti terhesség-megszakítási szándékát. Megkapja a műtéthez szükséges iratokat, a tájékoztatást a választható intézményekről, a szükséges vizsgálatokról és a térítési díjról. A korai és késői szövődményekről, a műtét menetéről, és arról, hogy döntését az utolsós pillanatig megváltoztathatja.

A két tanácsadás nyugodt körülmények között zajlik, előre egyeztetett időpontban érkeznek az ügyfelek. Várakozási idő ennek köszönhetően nincs, vagy minimális.

A Családvédelmi Szolgálatnál lehetőség van családtervezéssel, fogamzásszabályozással kapcsolatos kérdések megbeszélésre. Itt kapnak felvilágosítást azok a fiatalkorúak is, akik a gyámhivatal engedélyével házasságot köthetnek.

2016-ban a megszakítást kérők közül kőszegi lakos 28 fő volt, ugyanannyi kérelmező, mint 2015-ben.            

A terhesség-megszakítást kérő kőszegi lakosok korcsoportos összetétele az elmúlt évhez hasonlóan alakult, a kérelmezők többsége a 20-29 éves korosztályból került ki.

 

Pozitívum, hogy a tanácsadáson 2015-höz hasonlóan 15 év alatti megjelent nem volt!

A kérelmezők közel 30  % – a  az  első terhességét szakíttatta meg.

A kérelmezők gyermekeinek száma szerint: a kérelmezők többségének egy gyermeke volt. A gyermekek száma egyértelműen azt mutatja, hogy az egy illetve a gyermektelen családmodell dominál. Ezt az országos statisztikai adatok is alátámasztják.