Lakossági fórum!

Ma kaptam, változtatás nélkül közlöm.

 

HIRDETMÉNY

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4.§ (1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Településképi Kézikönyv készül, melynek feladata Városunk jellegzetes települési karakterjegyeinek meghatározása, értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet védelme.

A 314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Kőszeg Város Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 110/2017(VI. 29.) határozata alapján az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyvének, településképi rendeletének, készítését megkezdtük, mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum időpontja: 2017. augusztus 9. 17ºº óra
A lakossági fórum helyszíne: Kőszeg, Jurisics-vár KÖSZ-Ház

Kőszeg Város Települési Arculati Kézikönyve, településképi rendelete megalkotása keretében 2017. augusztus 17-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek:
– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg,
Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve,
– elektronikusan a [email protected] e-mailcímre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért, kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

 

Kőszeg, 2017. július 30.