Megújul a városmajor

Együtt dolgozunk Kőszegért!

A projekt részeként megvalósul a kőszegi városmajor környezettudatos rehabilitációja. A beavatkozás célja új zöldfelületek létrehozásán és a meglévő zöldfelületek feljavításán túl a helyi piac megújítása, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, a parkoló-kapacitás bővítése, a rossz állapotú melléképületek bontása, ezáltal a környező területeken magán beruházások ösztönzése.

A beavatkozás eredményeként egy korszerű piacterület alakul ki, ahol fél-mobil árusító pultok és a Városmajor épülete előtt fedett árusító helyek teszik komfortossá a vásárlást és árusítást. További árusító standok elhelyezésére is lehetőség nyílik a megnövelt gyalogos felületek teresedésén. A megüresedő Tűzoltólaktanya garázsaiból egy kisebb vásárcsarnok kerül kialakításra, míg a felszabaduló egyéb helyiségek a piacot kiszolgáló funkciók részére (iroda, mellékhelyiség, gombavizsgáló) és a Kossuth utca 3. lakóinak tárolóként lesznek hasznosítva. A későbbiekben igény esetén további üzlethelyiségek is kialakításra kerülhetnek az épület földszintjén. A jelenlegi virágüzlet mögötti területen egy új nyilvános illemhely és a szükséges tárolók kerülnek kialakításra. A lakossági parkoló-igények kielégítésére kiépítésre kerül a Városmajor épülete előtti parkoló szintén fasorral, a szomszédos iskolai sportpálya felújítása után tartalék parkolóként áll majd az árusok rendelkezésére szombatonként.

A Fő tér felé új kiemelt gyalogátkelő készül, a piachoz kapcsolódva kerékpártárolók kerülnek telepítésre.

A jelenlegi piac területén egy halszálkás kialakítású, fasorral árnyékolt és zöldfelületekkel tagolt parkoló épül. A Kossuth u. 5. alatti épület tűzfala mentén is új zöldfelület lesz fákkal, bokrokkal és padokkal. Zöldfelületi fejlesztés egyik fő elemeként a Kossuth u. 1. mögötti önkormányzati területen – a tárolók lebontása után – egy új park kerül kialakításra, ahol egy sétány tárja fel természetvédelmi területen álló helyi védettségű óriásplatánt. A Platán körüli zöldfelület is megújul, az új kavicsolt sétány mellé padok kerülnek, Magyarország és a világ nevezetes fáit bemutató „Óriásplatán tanösvény” létesül. A közbiztonság javítása érdekében korszerű parkvilágítás kerül kiépítésre. A burkolt felületek átalakításakor a meglévő csapadék elvezető rendszereket is fel kell újítani. A területre hulló csapadékot a zöldfelületek, fák öntözésére használják és új, energiatakarékos közvilágítás létesül. A fejlesztés kapcsán az önkormányzat arra számít, hogy megújult közterületek, az új zöldfelületek és a korszerű piac a lakosság és a turisták megelégedését váltja ki, aminek hatására több árus érkezik és több helyi terméket lehet majd értékesíteni.

Projekt jelenlegi állása: A tervek elkészültek, engedélyezési eljárások folyamatban.

Kivitelezés várható megkezdése: 2018. negyedik negyedév. Költsége 290 millió forint.

 

A képek a bigplan.hu oldalon található Kőszeg Piac oldalról származnak. Nekem mondjuk tetszene.