Napi iASK jóhír a reggeli kávé mellé: doktori iskola is lesz Kőszegen!

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

A Kormány 1570/2017. (VIII. 28.) Korm. Határozata a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról

A Kormány egyetért azzal, hogy szükséges megvizsgálni a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI) égisze alatt folytatott kutató- és képzési tevékenység továbbfejlesztésének lehetőségeit, továbbá támogatja, hogy az FTI hazai költségvetési forrás terhére olyan alkalmazott adattudományi kutatásokat (más néven Big Data elemzéseket) végezzen, amelyek kiemelt halálozási kockázatú betegségekkel összefüggő, nagy elemszámú, adatvédelmi technikákkal személyazonosításra alkalmatlanná tett adatokhoz való hozzáférést igényelnek és európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódnak;

Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági miniszter és az FTI bevonásával – készítsen jelentést az FTI közreműködésével megvalósítandó új típusú nemzetközi doktori iskola létrehozásának lehetséges feltételeiről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter – emberi erőforrások minisztere – nemzetgazdasági miniszter. Határidő: 2017. október 31.

 

Felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon egyszeri jelleggel 80,0 millió forint forrásnak a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím javára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter. Határidő: a felmerülés ütemében

 

Orbán Viktor s.k., miniszterelnök

 

Forrás