Nem fizette be az önkormányzat a pályázati díjat

Levelet írtam a Kőszegi Önkormányzat pénzügyi osztályvezetőjének, hiszen az Ipari Park cím pályázati feltételek között szerepel a pályázati díj befizetése a pályázat benyújtásakor (a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt-vel kötött  szerződés szerint 2014. január 30-ig) és a pályázati díj befizetésének igazolása a banki terhelési értesítő hitelesített másolatával vagy az átutalást végrehajtó bank igazolásával. A pályázati díj befizetésének igazolása az IPC-2014 pályázat kötelező melléklete, ezt azonban a jegyző úr által részemre másolatban átadott pályázati anyag nem tartalmazza. Kértem írásos nyilatkozatát, hogy az Ipari Park cím pályázattal kapcsolatosan Kőszeg Város Önkormányzata a fenti dokumentumokkal rendelkezik-e. Amennyiben igen, úgy kértem, hogy azokat hiánytalanul, a befizetés igazolásával megküldeni szíveskedjen.

 

Kértem a városfejlesztési osztály vezetőjét is, hogy küldje el a Nemzetgazdasági Minisztérium beadáskor hatályos, a vállalkozási szerződésben említett pályázati  kiírását és a kapcsolódó dokumentumokat (pl. kitöltési útmutató, kötelező mellékletek listája, pályázati kiírás, útmutató stb.).

 

Ma megérkezett jegyző úr válasza a kérdésre:

“További két adatkérésére válaszolnék, melyet a pénzügyi és városfejlesztési osztályok vezetőihez intézett: Kőszeg Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt.-vel  ipari park cím pályázat elkészítésére az NGM általi kiírás szerint. Ebben a szerződésben a vállalkozó vállalta a kiírás szerinti tartalommal elkészíti és benyújtja a pályázatot, így azt gondolom, hogy a pályázati díjat is neki kellett befizetnie ezért nem áll ezt módomban – befizetést igazoló bizonylatot – Önnek megküldeni, valamint az akkor hatályos kiírás is a szerződéses partnernél állhat rendelkezésre!”

Szép, szép, csakhogy a pályázó nem a vállalkozó volt, hanem az önkormányzat…