Újraépítenék a vár palotaszárnyát

***Zenei csemege vasárnapra: Violins & Wines | a Kőszegi Vonósok, Scheer Uwe, Horváth Meggie és Várkonyi Endre közös koncertje a Tóth Pincészet Borházban. Bővebb infó a linkre kattintva!***

 

Alább olvashattok egy hosszabb összefoglalót a Kőszegi Jurisics-vár turisztikai fejlesztésének terveiről. Hosszú, de megéri!

 

Kőszeg Magyarország egyik ékszerdoboza, az egyetlen épen maradt váras város, azaz várváros. A középkori épületekből álló történelmi belváros, a magyar-német lakosságú kézműiparos polgárvárosnak a mai országhatárokon belüli, egyetlen egységben fennmaradt példája. Az egy lakosra jutó műemlékek számát tekintve Kőszeg toronymagasan legelső az országban! Egyúttal sajnosegyben

az egyik legtöbb kihasználatlan turisztikai lehetőséggel rendelkező város

amelynek értékeit megújítva képessé válhat vendégszámának megtöbbszörözésére!  

 

 

 

 

 

A Jurisics-vár megújításának első üteme és a történelmi belváros közterületeinek rekonstrukciója új dinamizmust indított el, aminek kiváló folytatása a KRAFT program keretében elindult, jelentős belvárosi épületeket érintő egyetemi oktatást és tudományos kutatásokat szolgáló felújítások sora.

A belváros kiemelt turisztikai vonzereje a Jurisics-vár épületegyüttese. Eddig elsősorban a vár alapinfrastruktúrája újult meg, amely akkor tud igazán vonzó idegenforgalmi célponttá válni, ha ráépítjük azokat a turisztikai attrakciókat és kiegészítő elemeket, amelyek valóban idevonzzák és huzamosabb kőszegi időtöltésre hívják a turistákat.

 

A Jurisics-vár integrált turisztikai megújítása szerves részét képezi az előkészítés alatt álló Kőszegi kiemelt turisztikai térség programjának, amelyet a város a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen dolgoz ki ebben az évben. Kőszeg részéről, a kiemelt turisztikai térség fejlesztésében az alábbi kulcselemeket készítjük elő:

 • A vár és a történelmi belváros integrált örökség- és élményturisztikai megújítása;
 • Kőszeg és Kőszeg-hegyalja klimatikus, sport-rekreációs és ökoturisztikai fejlesztési programja;
 • Prémium szálláshely-beruházás, valamint további széles spektrumú minőségi szálláshelyfejlesztés;
 • A turisztikai elérhetőséget megújító integrált közlekedés-fejlesztés.

A Jurisics-vár további integrált turisztikai fejlesztéseinek céljai:

 • A páratlan örökség-kincsre épülő, a látogatószámot és a kőszegi vendégéjszakák számát radikálisan növelő turisztikai attrakciók megvalósítása;
 • Kőszegnek a Várvidék (Burgenland) kapujaként való turisztikai pozícionálása;
 • A vár befejezetlen fejlesztési programjának élményturisztikai kiteljesítése.

 

A Jurisics-vár aktuális fejlesztési elemei:

 

 1. A belső vár megújítása.

Megvalósul az északi torony turisztikai használatbavétele és a XIII. századi északi

palotaszárny visszaépítése

, valamint a belső vár megkezdett rekonstrukciójának befejezése.  Az újjáépülő kora lovagkori északi palotaszárny a középkori életmódot bemutató toronnyal egységet alkotva Kőszeg kiemelkedő, eddig nem kellően bemutatott időszakának állít emléket. Itt mutatjuk be a Kőszegi grófok és a templomos lovagok leverése után adott Anjou kiváltságlevéltől, a Szentkorona Mátyás király általi súlyos áron való visszaváltásáig tartó időszakot, amelynek következtében Kőszeg két évszázadra (!) osztrák zálogba került.

A meglévő vártörténeti kiállítás megújul (alig pár éves….)

, látogató-barát elemekkel gazdagodik, és a látogatóteret jelentősen megnöveli a megépülő Padlás-kiállító-tér. Ehhez kapcsolódóan interaktív vezető rendszer vezetünk be, és a korábban elmaradt restaurációs feladatok elvégzése után kialakítjuk a belső udvari falszakasz fényfestésének feltételeit is.

A nagy turisztikai vonzerőt jelentő Várszínház korszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges a szabadtéri színpad technikai eszközeinek fejlesztése, valamint a közel negyven éves, kényelmetlen nézőtér helyett új, a jelenlegi nézőszám másfélszeresét

600 főt befogadni képes, korszerű nézőtér beszerzése.

 

 1. Az elővár és a külső várudvar megújítása élettel teli szolgáltatásokkal.

Az elővár épületegyüttesében a turisták fogadására és kiszolgálására alkalmas kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó fogadóközpontot alakítunk ki.

A várostromokban és a várbéli életben használt középkori technikai, harcászati eszközökre és játékokra építő (két korosztálynak szánt) fedett játszóház, azaz aktív családi és ifjúsági élményközpont kialakítását tervezzük.

A külső várudvar animált programokkal, jelmezes attrakciókkal, a kőszegi darabontok őrségváltásával, a korhű középkori vásári élet zsivajával csábítja a látogatót a főépület felé.

 1. A Hősök kapuja és a Tábornokház együttesének a megújítása.

A belváros északnyugati sarkában elhelyezkedő (földesúri) várral szemben jelentős fizikai és közhatalmi ellensúlyt képezett a Jurisics teret lezáró déli kapu, a Hősi kapu, a Lábasház és a Tábornokház Városházához csatlakozó épület-együttese.

Célunk a szabad királyi város önrendelkezésének, polgári működésének és a város évszázados kézműves kultúrájának élő bemutatása. Az egykori kőszegi mesterek egyedülálló módon épen maradt műhelyeinek kiállítása mellett szükséges egy aktív kézműves foglalkoztató tér kialakítása, ahol a gyerekek és a látogatók önmaguk is „teremtő részeseivé válnak” a kőszegi évszázadoknak. Régi mesterek öröksége jövőt formáló erőként jelenik meg – összeköttetést teremtve a mai szakképzés, és a kézműves mesterségek felértékelése felé.

A Hősök kapujának tornya, a város messze földön ismert jelképe. Megújuló kiállítása a katonai nevelésben és helytállásban fontos szerepet betöltő kőszegi hősöknek állít emléket. Tiszteletükre a toronyból rendszeresen toronyzene szól, ezzel a Kőszegi Tornyosok több száz éves zenész hagyományát éleszti újra.

E déli épületegység összképe érdekében kiemelkedő jelentőségű kiegészítő elem a városi levéltárnak otthont adó

Lábasház homlokzatának a felújítása.

 

 1. A „Várárok szabadtéri kaland- és játszópark”, a várpark és a zöldárok.

A városfal és az ellenfal közti volt

várárok hatalmas terében szabadtéri történelmi kaland- és játszó-park

kialakítását tervezzük: kalandárok, palánkvár, ostrom-torony és történelmi hadászati játszóeszközök telepítését, valamint a szabadtéri élmény programok szervezésére is alkalmas kisebb fogadó-pont kiépítését. A kaland- és játszópark emblematikus eleme és szerves része a Sarkos-torony (Eckerturm), amely egyben átjárót biztosít a városfal külső és belső oldala között, gyilokjáróiról pedig jól belátható a Kőszegi hegység vonulata.

A kapcsolódó zöldárokban várjáték- és lovasbemutató helyszín kialakítását tervezzük. A várpark megújításával kellemes pihenőtér alakul ki, ahol a várfal külső fényfestése állandó nyári programot jelent. A hozzá csatlakozó parkoló terület megújítása a vár és a belváros turisztikai működésének alapfeltétele.

 

 1. Az egyedülálló városfal önálló turisztikai attrakcióvá fejlesztése. 

Az Árpádkori eredetű városfal és védmű-rendszer 80%-a ma is áll. Ennek látogathatóvá tétele feltárja Kőszeg különlegességét: azt, hogy a vár, a városfal és a belváros a mai napig szerves egységet képez. A városfal beépült a mindennapi életbe. Ez önálló turisztikai attrakció.

A városfal koszorúja izgalmasan fűzi egybe a fejlesztendő attrakciók sorát: a várat, a Várárok kaland- és játszóparkot, a várparkot, a Tábornokház és Hősök tornya egységét, a KRAFT programból megújuló Bálházat, és a kiemelt turisztikai program részeként,

prémium szálláshelyként megújítani tervezett, volt Árvaházat.

A városfal állagmegújítása is rendkívül időszerű, jelenleg több ponton omlás-, és balesetveszélyes.  Kalandot sejtető gyilokjárók építése indokolt például a Sarkos-toronynál és a Tábornokháznál. A látható pontokon indokolt a városfal kiemelése. A Lombai (Löbwein) torony helyreállítása önálló attrakció, egyben a Bálház üzemeltetéséhez kiválóan kapcsolódik.

Mindezt megerősítendő, TOP turisztikai támogatásból interaktív városi és térségi turisztikai információs rendszer kialakítását tervezzük, amely többféle kommunikációs eszközön is egységes rendszerként teszi elérhetővé a turisztikai információkat.

 

A Kőszegi Jurisics vár fejlesztésének hatása a tervezett látogatószám növekedésére:

 

A vár jelenlegi látogatószáma mintegy 32-35.000 fő, amely évről évre növekszik, és a folyamatok azt mutatják, hogy a környékbeli turisztikai központokkal, így Bükkel, Sárvárral és Közép-Burgenlanddal együttműködve 2020-ra eléri az évi 50.000 látogatót.

A jelenleg tervezett fejlesztési program integrált megvalósulása eredményeképpen 2020. és 2025. között további 60.000 fővel több vendég érkezhet Kőszegre, így 2025-re a látogatószám 110.000 főre emelkedhet.

Erre a belső vár kiemelkedően értékes attrakciói, az elővár csábító látogatóbarát fejlesztései, a kalandpark családbarát szolgáltatásai, a Tábornokház egyedülálló foglalkozásai, valamint a KRAFT és a kiemelt turisztikai térség program részeként megvalósulásra tervezett, kapcsolódó attrakció- és szálláshely-fejlesztések nyújtanak garanciát.

Mindezen fejlesztéseknek köszönhetően 10-12 éven belül elérhető lehet a kőszegi vendégéjszakák 50.000-ről, 120.000 vendégéjszakára emelése.

 

A cikk forrása egy képviselő testületi előterjesztés.

A képek az internetről valók.