Várható fejlesztések

Foto: Alpok-drones.hu

Együtt dolgozunk Kőszegért!

Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése

Kőszeg déli városrészének fejlesztése egy komplex, Kőszeget és térségét érintő fenntartható közlekedésfejlesztési koncepció része, amely már korábban meghatározásra került a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában, illetve Vas Megye Integrált Területi Programjában. A projekt célja a településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, valamint utcák burkolat-felújításával, tehermentesítésével.

A fejlesztés fő eleme a Pogányi út hiányzó szakaszának kiépítése a Tesco körforgalom és a Velemi úti lakótelepi körgarázsok között. Az útszakasz kiépítése után tehermentesítő funkciót lát majd el a Rákóczi és Rohonci utcák forgalomcsillapítása érdekében. A közel 600 méteres útszakasz 7 méteres burkolatszélességgel és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetéssel és közvilágítással épül ki. (az úttal párhuzamos, annak északi oldalán futó kerékpárút az Önkormányzat és Vas Megye közös projektjének részeként épül ki az útépítéssel egy időben.)

A Gábor Áron utca déli vége és a Pogányi út között új gyalog- és kerékpárút létesül, amelynek 50 méter hosszú és 4,5 méter széles lesz.

A Rákóczi utcán átépítésre kerül a Szent Lénárd utca csatlakozásánál lévő gyalogátkelő új közvilágítással. Egy rövid kapcsolódó szakaszon a járda kerékpárúttal szélesedik ki (az utca nyugati oldalán a Forintos Mátyás és Szent Lénárd utcák közötti szakaszon) Az átépítéssel érintett szakaszon lévő autóbusz megállóhely áthelyezésre kerül.

A fejlesztés részeként elkészül a Forintos Mátyás utca teljes keresztmetszetű felújítása is közel 120 méter hosszban a kapcsolódó csapadékvíz elvezetéssel együtt. Az útburkolat átépítése után a gépjármű-forgalom továbbra is egy, míg a kerékpárosok két irányban közlekedhetnek majd szabályosan a Rákóczi és Gábor Áron utcák között. A Rákóczi utca felől forgalomlassító sziget (fekvőrendőr) készül így az átépítéssel biztonságosabbá válik a lakóutca.

Alapjaitól, teljes pályaszerkezet cserével és új burkolat építésével újul meg a Gábor Áron utca teljes hosszában, ahol helyreállításra kerülnek a korábban betemetett csapadékvíz-elvezető árkok is. A 6 méter széles új burkolaton kétirányú kerékpársáv kerül felfestésre.

A közelmúltban kiépült „Egészségház” kerékpárút, a Pogányi úthoz kapcsolódó kerékpárutak és a Forintos Mátyás és Gábor Áron utcák felújítása, átépítése után a Vasútállomás, az iparterület, a kereskedelmi üzletek gyalogos és kerékpáros megközelítése jelentősen javul és biztonságosabb lesz a hegylábi területek a Kiss János Lakótelep és a környezetében található oktatási intézmények felől. A projekt megvalósítása után az Önkormányzat napi szinten kerékpározók számának, arányának folyamatos növekedését és a közlekedésbiztonság javulását várja el a gyalogosok, kerékpárosok, közösségi-közlekedés használói és a személygépkocsi-forgalom tekintetében egyaránt.

Projekt jelenlegi állása: A tervek elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll, közbeszerzés előkészítés alatt.

Kivitelezés várható megkezdése: 2018. harmadik negyedév.