Vasivíz razzia

A Vasivíz ZRT átfogó szennyvízhálózati ellenőrzést végez, amelynek célja a használatban lévő, de be nem jelentett szennyvízbekötési helyek felderítése.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött, így jogosultak az igénybevett szolgáltatást visszamenőleg maximum 5 évre érvényesíteni. Ezen felül értendő lakossági felhasználó esetében 100.000,- Ft, míg közületi felhasználó esetében 200.000,- Ft kötbérfizetési kötelezettség.

Érdemes mielőbb pótolni a hiányosságokat, mivel 2018. március 1-től a Vasivíz megkezdi a felhasználási helyek és a felhasználói bejelentések ellenőrzését!

 

Figyelem: A felhasználók a gerinchálózatra történő rácsatlakozást megelőzően kötelesek ennek tényét a víziközmű-szolgáltató részére előzetesen bejelenteni. Kérik, hogy az előzetes bejelentéseket önként tegyék meg, ugyanis így elkerülhetik a VASIVÍZ ZRt. által kiszámlázandó kötbért.