Elmarad a rendkívüli testületi ülés!

Lehet, hogy több millió forint maradhatna a város zsebében? Elbaltázzák?

 

2015. június 3-án érkezett a levél, hogy újabb rendkívüli képviselő-testületi ülést szeretne polgármesterünk összehívni és az alábbi témáról kellene dönteni:


a közvilágítás és díszvilágítás korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízása.

 

Természetesen jelenlétemről válasz e-mailben biztosítottam a levélírót, így meglepett, hogy ma az alábbi levelet kaptam:

A június 11-ére (csütörtökre) tervezett rendkívüli képviselő-testületi ülés a képviselői visszajelzések alapján nem lett volna határozatképes, ezért az ülést a polgármester úr nem hívja össze – tehát elmarad!

Összegezve:

A képviselő testület 11 fős. Az ülést a polgármester hívja össze, ő tehát biztosan ott van. Alpolgármester úr is főállásban látja el feladatát, feltételezem ő is jelen lett volna az ülésen. Rába Kálmán nevében nem szeretnék nyilatkozni, elképzelhető, hogy egy ilyen nagy horderejű témánál képviselte volna a Jobbik álláspontját. Plechl Tibor és jómagam jeleztük részvételi szándékunkat az ülésen. Ez eddig öt fő.

Hol vannak a fideszes képviselők?

Egyetlen egy további képviselő jelenléte esetén meglett volna a határozatképesség és ezzel a lehetőség, hogy Kőszeg városa olcsóbban üzemeltetve, modern technológiával ellátott köz- és díszvilágítást kaphasson?

(A sors fintora, hogy a legutolsó testületi ülésen alpolgármester úr a pénzügyi bizottság határozatképtelenségét rajtam kérte számon. Lám-lám, a fideszes képviselőkön múlik a siker…)

Rendkívüli testületi ülést kiemelt fontosságú, rövid határidejű vagy halaszthatatlan témákban hívnak össze. Saját forrásból – ismereteim szerint – Kőszeg Város Önkormányzata az egész városra kiterjedő köz-és díszvilágítás korszerűsítést nem tud elvégezni. Feltételezem tehát, hogy valamilyen – általam nem ismert – pályázaton venne részt a város, ahol a rövid határidő miatt lenne (lett volna) szükség a gyors és pozitív döntésre.

 

Őszintén remélem, hogy a meghiúsult  testületi ülés miatt Kőszeg Városa nem esik el fejlesztési, fejlődési lehetőségtől!