Előterjesztési javaslat 2014. november 27-i nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

A kőszegfalvi városrészen lakók közül többen jelezték, hogy nem kapnak tájékoztatást a városi programokról, rendezvényekről, mivel a városrészen nincs tájékoztató és hirdető tábla. Az új figyelemfelhívó táblán a közös városi rendezvényeken kívül a kőszegfalvi eseményeket is figyelemfelhívó módon lehetne hirdetni. A táblát annak elkészülte után a művelődési központnak kellene átadni használatba. A tábla felállításának helyszíne a Kőszegfalvi Klub előtti terület.

2015. augusztusában hasonló megkeresés érkezett az Írottkő Natúrparkért Egyesülettől egy azóta már elkészült Fő téri hirdetőtáblával kapcsolatosan. Javaslom, hogy az egységes városkép érdekében hasonló formában és költségkerettel készüljön el az új tábla is.  A tábla bekerülési összege 150 000 Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek érdekében biztosítsa a határozati javaslatban szereplő összeget.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kőszegfalvi városrészen kiépítendő tájékoztató és hirdető táblájának kivitelezésére 150.000,- Ft pénzösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.
Felelős:           Huber László polgármester
Határidő:        azonnal

 

Tisztelettel: Tóth Gábor önkormányzati képviselő

 

 

Update: Kőszeg Város Képviselő testülete elfogadta az előterjesztést. A tábla azóta el is készült és megszépült formában hirdeti a kőszegfalvi városrészen élőknek a kőszegi programokat. Kis siker is siker 🙂